به اطلاع اعضای محترم می رساند فرایند واگذاری واحدهای بلوک 13 آغاز شده است. جهت کسب اطلاعات از قوانین و نحوه انتخاب واحد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

انتخاب و اختصاص واحدهای بلوک 13

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir