پیرو صورتجلسه شماره 177 هیات مدیره ، سقف واریزی اعضا جهت دریافت امتیاز روزانه مبلغ 4/999/050/000 ریال تعیین و از 99/09/01 اجرایی گردید.

فرایند واگذاری واحدهای بلوک 9 از روز دوشنبه 99/08/05 آغاز می گردد. خواهشمند است قبل از انتخاب واحد قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

به اطلاع اعضا محترم می رساند بازدید از بلوک 9 روزهای دوشنبه پنجم و سه شنبه ششم و چهارشنبه هفتم آبان ماه از ساعت 15 الی 17 برقرار است .

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir