فرایند واگذاری واحدهای بلوک 10 آغاز شده است. 

به استحضار اعضای محترم می رساند امکان بازدید عمومی از واحدهای بلوک 10 در روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه 24، 25 و 26/12/99 از ساعت 14 الی 16 برقرار می باشد.

زمان شروع فرایند واگذاری واحدهای این بلوک نیز به زودی اعلام خواهد گردید.

به استحضار می رساند محاسبات سود و زیان در حال انجام است. لذا مبالغی که به عنوان سود و زیان نمایش داده می شود معتبر نمی باشد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir