با توجه به بروزرسانی سایت جهت محاسبه تعدیل سود سال 99 و 1400 در جهت برگزاری مجمع عمومی، لذا تا اطلاع ثانوی امکان دسترسی به بخشهایی از سایت فراهم نمی باشد.

فرایند واگذاری واحدهای بلوک 10 آغاز شده است. 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir