احتراما به اطلاع اعضای محترم می رساند سودهای علی الحساب و محاسبه شده سال 1401، در موجودی اعضا جهت تحویلگیری واحدهای بلوک 13 اعمال نمی گردد. لذا در تکمیل موجودی خود جهت تحویل گیری واحد مورد نظرتان دقت لازم را به عمل آورید.

به اطلاع اعضای محترم می رساند فرایند واگذاری واحدهای بلوک 13 آغاز شده است. جهت کسب اطلاعات از قوانین و نحوه انتخاب واحد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

انتخاب و اختصاص واحدهای بلوک 13

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir