فرایند واگذاری یک واحد باقیمانده بلوک 12 از روز چهارشنبه مورخه 12-05-1401 ساعت 8 آغاز می گردد.

دستورالعمل واگذاری واحدهای باقیمانده بلوک 12:

- از زمان شروع واگذاری هر عضوی که حداقل ۹۰ درصد بهای تمام شده واحد 1252 را داشته باشد به ترتیب اولویت، حق انتخاب یک ساعت زودتر از بقیه اعضا را خواهد داشت.
- بعد از اتمام فرایند فوق و درصورت باقیماندن واحد از بلوک 12، انتخاب برای کلیه اعضا مجاز خواهد شد و به ترتیب اولویت هر 5 نفر حق انتخاب یک ساعت زودتر از سایرین را خواهند داشت.
-هر شخصی مجاز خواهد بود به مدت دو روز واحد را رزرو نموده و در این مدت باید ۱۰۰ درصد مبلغ واحد را واریز نماید (پرداخت آنلاین)
- درصورت عدم پرداخت و یا کنسل کردن انتخابش مجاز به انتخاب واحد در بلوک 13 نخواهد بود.

 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir