فرایند واگذاری واحدهای باقیمانده بلوک 14 از روز چهارشنبه مورخه 17-08-1401 ساعت 8 آغاز می گردد.

دستورالعمل واگذاری واحدهای باقیمانده بلوک 14:

- از زمان شروع واگذاری هر عضوی که حداقل ۹۰ درصد بهای تمام شده واحد 1411 را داشته باشد به ترتیب اولویت، حق انتخاب یک ساعت زودتر از بقیه اعضا را خواهد داشت.
-هر شخصی مجاز خواهد بود به مدت 5 روز واحد را رزرو نموده و در این مدت باید ۱۰۰ درصد مبلغ واحد را واریز نماید. 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir