فرایند واگذاری واحدهای بلوک 12 آغاز گردیده است.

جهت انتخاب واحد کلیک نمایید.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir