به اطلاع اعضای محترمی که واحدهای بلوک 11 را انتخاب نمودند می رساند آخرین مهلت تکمیل وجه واحد انتخاب شده مورخ 18-08-1400 می باشد. شایان ذکر است طبق قوانین مصوب هیات مدیره، در صورتی که عضوی واحدی را انتخاب نموده و تکمیل وجه ننماید واحد از انتخاب ایشان خارج و در فرایند واگذاری مجدد به دیگر اعضا واگذار خواهد شد و به دلیل ایجاد اختلال در فرایند واگذاری واحدها برای این عضو جرائمی نیز در نظر گرفته شده است.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir