قابل توجه متقاضیان واحدهای بلوک 11:

موجودی شما جهت دریافت واحد، بدون پرداختی اقساط زمین و همچنین سود و زیان سال 99 محاسبه می گردد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir