با توجه به بروزرسانی سایت جهت محاسبه تعدیل سود سال 99 و 1400 در جهت برگزاری مجمع عمومی، لذا تا اطلاع ثانوی امکان دسترسی به بخشهایی از سایت فراهم نمی باشد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir