به استحضار می رساند محاسبات سود و زیان در حال انجام است. لذا مبالغی که به عنوان سود و زیان نمایش داده می شود معتبر نمی باشد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir