به اطلاع اعضا محترم می رساند بازدید از بلوک 9 روزهای دوشنبه پنجم و سه شنبه ششم و چهارشنبه هفتم آبان ماه از ساعت 15 الی 17 برقرار است .

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir