به اطلاع اعضای محترم می رساند محاسبات سود سال 98 و 99 انجام گرفته و سند مربوط به سال 98 نیز ثبت گردیده است. 

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir