با توجه به اختلالات پیش آمده در پرداخت وجه اینترنتی و همزمانی آخرین مهلت انتخاب واحد بلوک 8 با روز جمعه (تعطیل رسمی) ، یک روز مهلت انتخاب واحد بلوک 8 تمدید گردید.

جهت مشاهده آخرین اخبار می توانید کانال تعاونی مسکن قطارشهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

https://t.me/tm_musroc

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir