به اطلاع اعضای محترم می رساند فرایند واگذاری بلوک 8 آغاز شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با قوانین به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 انتخاب و اختصاص واحدهای بلوک 8

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir