به اطلاع اعضا محترم می رساند در پرداخت اینترنتی وجه دقت نمایید تنها از طریق رمز یک بار مصرف (رمز پویا) امکان پرداخت وجود دارد. چرا که در اکثر درگاههای پرداخت بانکی در صورتی که مبلغی بالاتر از 100 هزار تومان را با استفاده از رمز ثابت (رمز اینترنتی ثابت) پرداخت نمایید پیغام "عملیات با موفقیت انجام شد" نشان می دهند. در صورتی که بعد از ارجاع به سایت پذیرنده عملیات پرداخت وجه انجام نمی گیرد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir