لیست اولویت بندی

آخرین لیست اولویت بندی و امتیازات اعضاء تعاونی را در اینجا مشاهده نمایید.

پرداخت اینترنتی

اعضا می توانند با پرداخت اینترنتی اقدام به واریز به حساب و افزایش سرمایه خود نمایند.

اخبار و اطلاعیه ها

از آخرین اخبار و اطلاعیه های تعاونی مسکن کارکنان قطارشهری مشهد باخبر شوید.

انتخاب و اختصاص واحد

سیستم انتخاب و اختصاص واحدهای بلوک 14
بر اساس رتبه و اولویت انتخاب اعضا

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir