قوانین و مقررات مربوط به پرداخت اینترنتی و افزایش سرمایه:

1- تنها اعضای تعاونی با داشتن کد کاربری و کلمه عبور می توانند اقدام به پرداخت اینترنتی نمایند.

2- فاکتور ارائه شده به همراه کد رهگیری ارائه شده بعد از پرداخت اینترنتی به منزله سند پرداخت و افزایش سرمایه می باشد لذا اعضا می توانند در صورت نیاز از بخش مالی شرکت رسید نیز دریافت نمایند.

3- امتیاز بندی هر مبلغ واریزی از لحظه پرداخت محاسبه می گردد.

4- پرداخت اینترنتی تنها جهت افزایش سرمایه اعضا انجام پذیر می باشد و هیچگونه مبلغی بابت مصارف دیگر دریافت نمی گردد.

تماس با ما

آدرس: مشهد - انتهای خیابان نخریسی

 شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تلفن تماس:  05133444138

پست الکترونیک: houshyar@musroc.ir