به استحضار اعضای محترم می رساند امکان بازدید عمومی از واحدهای بلوک 10 در روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه 24، 25 و 26/12/99 از ساعت 14 الی 16 برقرار می باشد.

زمان شروع فرایند واگذاری واحدهای این بلوک نیز به زودی اعلام خواهد گردید.